VietDitru.com

 .1, 2, 3, 4, 5 ... 463
Hỏi đáp di trú [Thư viện]


1, 2, 3, 4, 5 ... 463
  • farm
  • sudoku
  • cat
  • chat

.
Cửa sổ đời sống
04 Sep 2018, 00:52
@phuong60 - KIVA
Good job! Thank you.


04 Sep 2018, 00:51
Kiva VietDitru ggg
Good job! Thank you.


04 Aug 2018, 01:46
@phuong60 - KIVA
Thank you. Good job. :)


04 Aug 2018, 01:45
Kiva VietDitru ggg
Thank you. Good job. :)


12 Jul 2018, 09:21
Nhắn admin
Giỏi quá!
hihi...

Physics học để thành bác học, giải thích khoa học.
Engineering học để thành người ứng dụng khoa hoc. Căn bản Chemical Engineering là ứng dụng Heat & Mass Transfer.


25 Jun 2018, 20:03
@phuong60 - KIVA
Thank you. :)


25 Jun 2018, 20:03
Kiva VietDitru ggg
Very good job! Thank you.


09 May 2018, 01:58
Kiva VietDitru ggg
Good job! Thank you.


09 May 2018, 01:57
@phuong60 - KIVA
Good job! Thank you.


28 Mar 2018, 20:42
Kiva VietDitru ggg
Good job. Thank you.


28 Mar 2018, 20:40
@phuong60 - KIVA
Thank you.


27 Feb 2018, 22:38
@phuong60 - KIVA
Chúc mừng quỹ kiva của admin đã vượt qua mốc 1.000!
hihi...


27 Feb 2018, 22:36
Kiva VietDitru ggg
Yesssss! :)


02 Feb 2018, 01:17
Kiva VietDitru ggg
Thank you!


02 Feb 2018, 01:16
@phuong60 - KIVA
Man! Man! :) 

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image