BAO SỨC KHOẺ MÀU NÂU xem chi tiết

 .
Cơ Đốc Nhân
1 ... 4, 5, 6, 7, 8 - bottom
Đầu tien gaucon có lời chào thân thiện đến Cơ Đóc Nhân trong Vietditru có đạo Tin Lành mến, xin Chúa ở cùng ban ơn cho Vietditru và Cơ Đốc Nhân trong năm 2014 được phước hạnh, dồi dào sức khoẻ.
Gaucon cũng Đạo Tin Lành, cho gaucon hỏi, có thành viên Cơ Đốc Nhân nào ở bang Fort Worth - Texas không? để gaucon tiện liên lạc với nhau. Xin cảm ơn.

536447 top -
Đầu tien gaucon có lời chào thân thiện đến Cơ Đóc Nhân trong Vietditru có đạo Tin Lành mến, xin Chúa ở cùng ban ơn cho Vietditru và Cơ Đốc Nhân trong năm 2014 được phước hạnh, dồi dào sức khoẻ.
Gaucon cũng Đạo Tin Lành, cho gaucon hỏi, có thành viên Cơ Đốc Nhân nào ở bang Fort Worth - Texas không? để gaucon tiện liên lạc với nhau. Xin cảm ơn.

557174 top -
Mình đã sang Mỹ bình an ngày 12/8 năm nay. Cám ơn Chúa đã sắm sẵn mọi thứ cần dùng ,và cám ơn các bạn tại diễn đàn đã giúp đỡ.
Mình ở Portland, Oregon.

561612 top -
Cơ Đốc Nhân
1 ... 4, 5, 6, 7, 8


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Hoanh Ton
6879 Amherst St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image