.
Tờ tường trình quan hệ - Statement of Relationship *

Những người đã từng bảo lãnh diện fiancé(e) hay diện vợ chồng, nhưng không may bị ly hôn, khi nộp đơn bảo lãnh diện fiancé(e) hay diện vợ chồng lần sau, người fiancé(e) hay người hôn phối thường hay bị từ chối visa. Do đó, các bạn nên viết một tờ tường trình quan hệ có công chứng. Trong tờ tường trình đó, các bạn nên ghi rằng hôn nhân lần trước là thật. Nếu có thể, các bạn chứng minh cuộc hôn nhân trước là thật bằng cách nộp kèm theo tờ tường trình quan hệ những bằng chứng mà các bạn có như hợp đồng thuê mướn nhà, hợp đồng bảo hiểm, tài khoản ngân hàng đứng tên hai người.
Sau đây là thí dụ của tờ tường trình quan hệ:


. Điền thông tin thích hợp vào những chữ màu xám.

UNITED STATES OF AMERICA
STATE OF CALIFORNIA


STATEMENT OF RELATIONSHIP

I, the undersigned Mr. (tên họ), born on (ngày sanh), now domiciled at (địa chỉ).

Solemnly declare that:

1. On January 1, 1996, I got acquainted with Ms. (tên họ), born on (ngày sanh), on Yahoo Messenger.

2. On February 15, 1997, I got married to Ms. (tên họ) in (tên thành phố), Vietnam.

3. On March 31, 1997, I filed I-130 for Ms. (tên họ).

4. On May 1, 1998, Ms. (tên họ) came to the United States.

5. On December 15, 1998, Ms. (tên họ) left home without any prior notice.

6. On January 15, 2000, I filed for divorce.

7. On July 15, 2000, I obtained a judgment of divorce. You will find enclosed a copy of the said judgment as Exhibit 1.

8. My marriage to Ms. (tên họ) was a bona fide marriage as evidenced by copies of the joint lease, MasterCard statements, insurance contracts, utility bills hereby filed as Exhibit 2.

9. During my separation with Ms. (tên họ), I met Ms. (tên họ) when travelling back to Vietnam.

10. ….

11. ….

IN WITNESS WHEREOF, I have signed in Westminster, on this twenty-eighth day of June, 2008.________________________________
(tên họ)

Solemnly declared in Westminster, on this
twenty-eighth day of June, 2008_________________________________
Notary Public


14086 top -

Image
Image