.
VDT - Thành Kính Phân Ưu
1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 47 - bottom
Xin chia bưồn cùng blackstorm và gia quyến!

507980 top -
Thành kínhh Phân ưu cùng gia quyến Blackstorm.

508101 top -
Blackstorm cùng gia quyến vô cùng cảm kích trước tấm lòng của tập thể Anh,Chi,Em Thành viên VDT đã chia sẽ,động viên,...và không ngại đường xa để đến viếng tang tại gia đình.Xin gửi nơi đây những dòng tri ân này đến Đại gia đình VDT.Một lần nửa xin cảm ơn.

508240 top -
@langvan & blacktorm

Xin chân thành gởi lời phân ưu muộn đến tang quyến.

Xin hiệp ý với chulambi trong lời kinh nguyện cho linh hồn của người quá cố sớm được hưởng phước thiên đàng

508755 top -
@langvan & blacktorm.
Xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ của anh chulambi.

508758 top -
Nhận đươc tin Mẹ của anh lươngdao qua đời vào ngày hôm qua.
Xin thành thật chia buồn cùng anh và gia quyến.

523876 top -
em xin chia buồn cùng gia quyến anh Lương Đao

523879 top -
Xin thành thật chia buồn cùng anh Luongdao và gia quyến.

523882 top -
Gia đình lanhuongbm xin thành thật chia buồn cùng anh Luongdao và gia quyến.

523895 top -
Anh H,

Xin chia buồn cùng anh và tang quyến.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

523905 top -
Thành Kính Phân Ưu.
Xin chia buồn cùng Luongdao và gia đình.

523913 top -
- Xin chia buồn mưộn cùng blackstorm và gia đình.

- Xin chia buồn cùng Luongdao và gia đình.

523916 top -
Xin chia buồn trễ cùng Blackstorm và gia đình.

Xin chia buồn cùng Luongdao và gia đình

523975 top -
Thành kính phân ưu cùng gia quyến anh luongdao.

523986 top -
Xin chia buồn cùng Luongdao và tang quyến.

523989 top -
VDT - Thành Kính Phân Ưu
1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 47

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image