.
Hồ sơ anniecao - bảo lãnh ba mẹ qua du lịch
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Chào bạn,

Bạn nên viết thư mời để gửi về cho ba mẹ của bạn kèm theo mẫu bảo trợ tài chánh I-134. Sau khi ba mẹ của bạn nhận được giấy tờ của bạn gửi về thì ba mẹ của bạn nộp đơn xin visa.

Ba mẹ của bạn có thể vào trang http://vietnamese.hochiminh.usconsulate ... pply2.html để biết thủ tục nộp đơn và vào trang http://vietnamese.hochiminh.usconsulate ... tml#dulich để biết những giấy tờ cần thiết.

Về việc bảo lãnh, ba mẹ chồng của bạn nộp đơn I-130 để bảo lãnh cho người con. Người này không được lập gia đình khi người bảo lãnh chưa nhập tịch Hoa Kỳ. Người này sẽ chuyển qua diện F2B khi quá 21 tuổi và thời gian chờ là từ 7 đến 8 năm.

Bạn có thể vào trang viewtopic.php?f=6&t=12 để biết những giấy tờ nộp kèm đơn I-130.

Thân chào ban. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

312372 top -

Chào bạn,
Bạn đọc tham khảo bài của anh Hungviet DU LỊCH VÀO MỸ

Chúc bạn may mắn.

Giữa năm ngoái, gđ Ltt cũng làm theo hướng dẫn trong bài trên và đã thành công đó bạn.

314118 top -

Chào bạn,

Điều này còn tuỳ theo theo tuổi của ba mẹ bạn và ba mẹ bạn có nhiều bằng chứng về sự ràng buộc ở Việt Nam.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

315004 top -

Chào bạn,

Mẹ chồng bạn có quốc tịch chưa?

Nếu mẹ chồng bạn đã có quốc tịch thì người con thuộc diện IR-2. Do đó, sẽ không bị quá tuổi dù bước qua 21 tuổi.

Nếu mẹ chồng bạn chưa có quốc tịch thì người con thuộc diện F2A. Theo lịch cấp visa đăng ở trang http://www.travel.state.gov/visa/bullet ... _5630.html thì những hồ sơ diện F2A đến lượt được giải quyết trong tháng 1 năm 2012 là những hồ sơ có ngày ưu tiên (ngày nộp hồ sơ) trước ngày 22 tháng 4 năm 2009. Em chồng của bạn chỉ được lên lịch phỏng vấn nếu ngày đăng trên lịch cấp visa vượt qua ngày ưu tiên của em chồng bạn.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

398311 top -

Chào bạn,

Tôi không biết mẹ chồng bạn nộp hồ sơ lúc nào. Số hồ sơ HCM là số do National Visa Center cấp cho một hồ sơ sau khi nhận được nó từ USCIS. USCIS xét đơn bảo lãnh trước. Sau khi USCIS chấp thuận đơn bảo lãnh thì họ chuyển qua cho National Visa Center. Nếu là hồ sơ diện F thì National Visa Center lưu giữ nó cho đến khi nó gần đến lượt được giải quyết.

Lịch cấp visa đăng hàng tháng.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

398447 top -

Chào bạn,

Bạn phải biết ngày USCIS chấp thuận đơn bảo lãnh thì mới chính xác được. Với số hồ sơ HCM, tôi chỉ ước đoán ngày chấp thuận là cuối tháng 3 hay đầu tháng 4 năm 2011. Nếu tôi lấy ngày 31 tháng 3 năm 2011 là ngày chấp thuận hồ sơ thì em chồng của bạn sẽ quá tuổi vào ngày 18 tháng 2 năm 2013.

Với lịch cấp visa, giả thử mỗi tháng đều tăng một tháng thì tôi e rằng em chồng bạn sẽ chuyển qua diện F2B.

Thân chào bạn. Chúc bạn gặp nhiều may mắn.

398959 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

*Lãnh Sự Quán bước đầu trở lại xử lý Hồ sơ Thị thực Định cư, bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/6/2020. Xem thông tin chi tiết

Image
Image