.
Hồ sơ F3 - thanhthao111989 - HCM2009512095
Kiểm tra tình trạng hồ sơ:
. Khi nào HS được mở?
. HS đã hoàn tất chưa?
. Có được xếp PV chưa?1. Gọi phone: (603)334-0700
. Chỉ có thể gọi vào giờ làm việc từ 7:00 AM đến 12:00 PM (Eastern time), từ thư hai đến thứ sáu, trừ ngày lễ.

. Khi gọi bạn sẽ gặp trực tiếp nhân viên NVC do đó không thể gọi hỏi thăm tin tức của HS nếu không phải là người bảo lãnh; người được bảo lãnh hay luật sư của hồ sơ. Do đó VietDitru KHÔNG thể gọi giúp bạn.


2. Dùng Mẫu Thư theo quy định của NVC
. Bấm: Public Inquiry Form để gởi NVC hỏi thăm tin tức.
. Cần hướng dẫn, bấm: Hướng dẫn điền Public Inquiry Form

.


Kính chào cô/chú
Cô/chú cho con hỏi : hồ sơ di trú của gia đình con đã về lúc năm 2010,nhưng lúc đó có việc trong gia đình nên chưa đi phỏng vấn, bây giờ gia đình con muốn đi, muốn mở hồ sơ lại để làm tiếp. vậy con phải làm sao để xin được giấy mời phỏng vấn của Lãnh sự quán Hoa Kỳ.
con mong cô/ chú phúc đáp giúp con. con cám ơn cô/chú

421243 top -

Cô/chú cho con hỏi : hồ sơ di trú của gia đình con đã về lúc năm 2009,nhưng lúc đó có việc trong gia đình nên chưa đi phỏng vấn
Nếu bạn có báo cho LSQ dơì ngày PV thì bạn vào Liên Lạc với LSQ Hoa Kỳ (dòng chữ đỏ phía trên trang này) để điền thư gởi cho LSQ xin PV.

Nếu lúc trước bạn không báo cho LSQ thì sau khi bạn điền thư trên có thể bạn sẽ gặp rắc rối về việc PV lại.

421245 top -
kính chào cô/chú
cho con hỏi thêm, như gia đình con có khả năng được cấp giấy phỏng vấn không ạ. ( vì lúc hoãn không đi phỏng vấn, gia đình con không báo cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ )

421249 top -

Nếu đã quá 1 năm thì HS của bạn sẽ bị đóng và trả về USCIS. Bạn cứ thử làm theo hướng dẫn phía trên đi.

421303 top -

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Update
PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCMÝ kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image