.
WORDS: Aren't I
Aren't I = Am I not

"Aren't I..." mặc dù không theo quy luật chia động từ To Be nhưng rất thông dụng trong văn nói, và nhiều khi trong văn viết. Đây là trường hợp đặc biệt. Một trường hợp nào đó của ngôn ngữ được cho là đúng khi đa số đồng ý dùng nó. Lý ra phải nói "Am I not..." nhưng không bao giờ "Are I not..." hay "Am not I..."

422320 top -


PayPal về email:
thuquy.vietditru@gmail.com


Chi phiếu gửi về:
Jimmy Ton
4369 46 St.
San Diego, CA 92115



Việt Nam chuyển tới:
Phạm Thị Tuyết Phượng
Số tài khoản: 4973099
ACB Châu Văn Liêm, TPHCM



Ý kiến về Quỹ VietDitru

Image
Image